Kancelaria prawa administracyjnego - JLSW

https://jlsw.pl/departamenty/zamowienia-publiczne-i-prawo-administracyjne/

Wiele firm nastawionych jest jest na realizację przedsięwzięć finansowanych z budżetu miast, gmin czy skarbu państwa. Jednak skomplikowane procesy przetargowe i potrzeba koordynacji prawnej podczas wykonywanej inwestycji stwarza potrzebę skorzystania z wiedzy fachowca, który zamówienia publiczne i prawo administracyjne ma w małym palcu. Takich właśnie fachowców przedstawia swoim klientom kancelaria prawa administracyjnego JLSW, oferująca pełną obsługę starających się o udzielenie zamówienia publicznego, włącznie z reprezentacją w imieniu zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą w razie sporów związanych z realizacją podpisanych umów. Jeśli dodać do tego np. prawo inwestycyjne i energetyczne, którym znakomicie posługują się radcy prawni z JLSW, to uzyskamy pełną obsługę prawną każdego przedsiębiorcy.
JLSW Janaszczyk Lis & Wspólnicy Radcowie Prawni sp. k.
Tel.: +48616734520
28 czerwca 1956 r. 406
61-441Poznań
wielkopolskie
www:
FB /